Sociale verzekeringen

Als u te maken krijgt met tijdelijk of blijvende arbeidsongeschiktheid gelden de bepalingen uit het sociaal zekerheidsstelsel waaronder de ziektewet.
Ook vanwege werkloosheid of pensioen kunt u te maken krijgen met problemen rondom uw inkomen. Onze advocaten kunnen u helpen bij de aanvraag van de juiste uitkering die te maken hebben met, onder andere, de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Ook kunt u geholpen worden in de bezwaar- en beroepsfase.

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen worden door de overheid, via belastingen, gefinancierd. Dit kunnen uitkeringen of andere vormen van ondersteuning zijn, te denken valt aan bijvoorbeeld de bijstandsuitkering, de studiefinanciering of een Wajong-uitkering. Onze advocaten kunnen u bijvoorbeeldbijstaan in de bezwaar- en beroepsfase als u het niet eens bent met een beslissing van de overheid.