Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen worden gefinancierd door middel van premieheffing. Als u bijvoorbeeld te maken krijgt met tijdelijk of blijvende arbeidsongeschiktheid, gelden de bepalingen uit het sociaal zekerheidsstelsel zoals de Ziektewet.

Ook vanwege werkloosheid of pensioen kunt u te maken krijgen met problemen rondom uw inkomen. Onze advocaten kunnen u helpen bij de aanvraag van de juiste uitkering die te maken hebben met onder andere: de Werkloosheidswet, Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Ook kunt u geholpen worden in de bezwaar- en beroepsfase tegen een besluit van een bestuursorgaan.

Sociale voorzieningen

Sociale voorzieningen worden daarentegen door de overheid via algemene middelen gefinancierd. Dit kunnen uitkeringen of andere vormen van ondersteuning zijn. Denk bijvoorbeeld aan de bijstandsuitkering, de studiefinanciering of een Wajong-uitkering. Onze advocaten kunnen u bijvoorbeeld bijstaan in de bezwaar- en beroepsfase als u het niet eens bent met een besluit van de overheid.