Echtscheiding, gezag en omgang, alimentatie

Met het personen- en familierecht heeft bijna iedereen wel eens in zijn leven te maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een huwelijk, samenleving of geregistreerd partnerschap. Bij de beëindiging daarvan moeten er veel zaken worden geregeld. Te denken valt aan het opstellen van een echtscheidingsverzoek, het vaststellen van de alimentatie voor de ex-partner en/of kinderen, het vastleggen van een omgangsregeling en het regelen van het ouderlijk gezag.

U hoeft zich bij ons geen zorgen te maken over het juridische gedeelte van de zaak.

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Indien een minderjarig kind opgroeit in een situatie waarin zijn/haar ontwikkeling wordt bedreigd kan een instantie bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming aan de kinderrechter verzoeken om een machtiging af te geven voor een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Het kind kan ook worden opgenomen in een gesloten instelling.

Onze advocaten staan u bij in dit proces en zullen verweer voeren tegen zulke verzoeken.