Mw. mr. P. Celikkal – Advocaat 

Mr. P. Celikkal is de oprichter van ASV Advocatenkantoor. Zij is in 2005 afgestudeerd aan de Rechtenfaculteit te Leiden. Haar specialisatie en afstudeerrichting heeft zij in het straf- en strafprocesrecht voltooid. Mr. P. Celikkal heeft na haar studie Rechtsgeleerdheid gewerkt als procesvertegenwoordiger bij de IND als gemachtigde van de Staatssecretaris van Justitie in asiel- en vreemdelingrechtelijke beroepsprocedures. Voorts is zij werkzaam geweest bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

Mr. P. Celikkal is lid van de specialisatievereniging en werkgroep van Vreemdelingenrecht.
Persoonlijk e-mailadres: Celikkal@asv-advocaat.nl

Mw. mr. T. Kahya-Ekinci 

Mr. T. Kahya-Ekinci is sinds 1 maart 2021 werkzaam als advocaat bij ASV Advocatenkantoor. Zij heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Leiden en is in 2006 afgestudeerd. Haar specialisatie en afstudeerrichting heeft zij in het straf- en strafprocesrecht voltooid. Na haar studie is zij werkzaam geweest bij diverse overheidsinstanties.

Mr. T. Kahya-Ekinci is naast het strafrecht ook gespecialiseerd in privacyrecht, AI-recht (artificial intelligence), sportrecht, bestuursrecht, verbintenissenrecht en personen- en familierecht.
Persoonlijk e-mailadres: Ekinci@asv-advocaat.nl