Diverse overeenkomsten

Een overeenkomst bepaalt de rechtssituatie tussen partijen, denk aan een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst. Een probleem tussen u en de andere contactpartij kan ontstaan wanneer de afspraken in het contract niet worden nagekomen of er ontbinding dreigt van de overeenkomst. Wij kunnen u in deze gevallen adviseren en eventueel bijstaan in gerechtelijke procedures.