Diverse overeenkomsten

Een overeenkomst bepaalt de rechtssituatie tussen partijen, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of huurovereenkomst. Bij een probleem tussen u een ander contractpartij kunt u denken aan bijvoorbeeld (dreigende) ontbinding van de arbeidsovereenkomst, problemen met betrekking tot nakoming van de gemaakte afspraken. Wij kunnen u in deze gevallen adviseren en eventueel bijstaan in gerechtelijke procedures.