Onze bijstand

Onze advocaten staan zowel (minderjarige) verdachten als slachtoffers bij in strafzaken. U kunt hierbij denken aan mishandeling, diefstal of witwassen. Iedereen heeft recht op een goede verdediging in een strafzaak. Onze advocaten bieden u bijstand en verdedigen uw belangen bij de politie, het Openbaar Minister en de strafrechter.

Bent u verdachte?

De politie doet vriendelijk, maar de politie is niet uw vriend! Als u aangehouden bent voor een strafbaar feit of als u wordt opgeroepen om verhoord te worden op het politiebureau, dan heeft u bepaalde rechten die gewaarborgd moeten worden als een verdachte. Zo hoeft u als verdachte niet verplicht antwoord te geven op de vragen van de politie. Doe nooit vrijwillig afstand van uw rechten maar neem zo spoedig mogelijk contact op met ons kantoor.

Het strafproces

In het strafrecht beoordeelt de strafrechter of iemand een strafbaar feit heeft gepleegd en daarvoor gestraft moet worden. Hierbij geldt dat de verdachte onschuldig is totdat het tegendeel bewezen is.

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, heeft u eerst met de politie en het Openbaar Ministerie te maken. Zij doen onderzoek naar het gepleegde feit en u als verdachte. Vervolgens beslist de officier van justitie of u wordt vervolgd en wanneer uw zaak voor de rechter komt. Wanneer de officier van justitie uw zaak aan de rechter wil voorleggen, ontvangt u een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen.

Het kan ook zijn dat u een oproep krijgt voor een OM-zitting. Dit betekent dat niet de rechter, maar de officier van justitie u kan straffen voor lichte feiten. Wanneer de officier van justitie voornemens is om zo een straf aan u op te leggen, vindt een hoorzitting plaats. Het is verstandig om ook voor deze zitting een advocaat in te schakelen.