Reguliere vreemdelingenrecht

Bij reguliere vreemdelingenrecht kunt u denken aan alle mogelijkheden om legaal verblijf in Nederland te verkrijgen. Eén van de instanties waar u mee te maken kunt krijgen is de IND. Het kan gaan om gezinshereniging of het verblijf van een student of werknemer. Onze advocaten kunnen u hierbij advies geven of de gehele aanvraag voor u doen. Als de aanvraag is afgewezen, dan kunnen we u bijstaan in de bezwaar- en beroepsprocedure.

Vreemdelingenbewaring

Vreemdelingen die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven kunnen een maatregel van bewaring opgelegd krijgen. Dit is een zware maatregel waarbij de vreemdeling in een gesloten instelling wordt gezet teneinde te worden uitgezet naar het land van herkomst. Tegen een maatregel van bewaring kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank door onze advocaten.